Pozwolenie na budowę – nowe przepisy w pigułce!

Nie będzie zaskoczeniem informacja, że aby otrzymać pozwolenie na budowę, w pierwszym kroku należy złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia.

Taki wniosek można pobrać ze strony rządowej, a od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć go elektronicznie

W formularzu wpisujemy rodzaj oraz adres planowanej budowy, numer działki, na której ma powstać (oznaczenie ewidencyjne) oraz inwestora – czyli osobę, która planuje taką budowę. Inwestor nie musi działać w tej sprawie bezpośrednio, może składać wszystkie dokumenty przez swojego pełnomocnika.

Sam wniosek to nie koniec, ponieważ należy dołączyć do niego kilka załączników. Pierwszy z nich to oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Drugi to projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym (po 3 sztuki). Trzeci załącznik to decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (nie zawsze jest wymagany). A czwarty – ostatni – to dowód uiszczonej przez nas opłaty skarbowej. Ważne - jeśli działamy przez pełnomocnika nie zapomnijmy dołączyć pełnomocnictwa 😊

Ile wynosi opłata skarbowa od wniosku?

Jest ona wyliczana jednostkowo i uzależniona od rodzaju oraz zakresu planowanych prac budowlanych. Jednak są przypadki, w których nie uiszcza się opłaty skarbowej od złożenia wniosku i do tej grupy należy m.in. pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych. Innymi pozwoleniami zwolnionymi z opłat jest pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturowe, remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz remont obiektów budowlanych zniszczonych wskutek klęsk żywiołowych oraz ruchu zakładu górniczego.
Opłatę skarbową wnosimy do odpowiednich organów podatkowych – wójt/burmistrz/prezydent miasta.

Gdzie złożyć wniosek?

Do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli do starosty / prezydenta miasta lub w wyjątkowych sytuacjach do wojewody (np. budowa dróg publicznych wojewódzkich, infrastruktury kolejowej, portów, przystani morskich itd. (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 82 ust. 3 i 4)

Ile czasu czeka się na decyzję?

Jeśli wszystkie dokumenty zostały złożone prawidłowo i nie potrzebne są żadne korekty wniosku, na decyzję czeka się miesiąc. Jeśli sprawa wymaga wyjaśnień – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Decyzja → zgoda

Kiedy otrzymamy pozwolenie na budowę, musimy powiadomić organ nadzoru budowlanego o terminie, w którym się ona rozpocznie. Należy złożyć kolejny wniosek, do którego dołącza się kilka załączników. Pierwszy z nich to oświadczenie kierownika budowy (robót). Drugi to zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Trzeci – kopia uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budowie. A czwarty – ostatni – oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego.

Pamiętaj! Po upływie 3 lat od wydania - decyzja wygasa, jeśli w tym czasie prace budowlane nie zostały rozpoczęte. Wygasa ona również wtedy, gdy budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.

Nie zapomnij też o czasie uprawomocnienia decyzji, który rozpoczyna się w dniu wydania decyzji, a kończy wraz z otrzymaniem oficjalnego pozwolenia na budowę wydanego przez organ zezwalający.

Po spełnieniu powyższych warunków możesz śmiało przystąpić do budowy 😊

A w razie jakichkolwiek pytań – zadzwoń do nas!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.