Pies mieszkaniec Krakowa

Każdy odpowiedzialny właściciel przed zakupem lub adopcją czworonoga zastanawia się czy psu będzie z nim dobrze. Najpierw urządza dla niego kąt w swoim mieszkaniu, a następnie przychodzi czas na rozeznanie się w terenie czy jest w okolicy park, czy na trawniku obok bloku nie ma zakazu wyprowadzania zwierząt?

Czy w ogóle jest trawnik wokół bloku? Ostatnim, ale chyba najważniejszym etapem przygotowań jest rozeznanie się w regulacjach prawnych dotyczących posiadania psa w mieście, w którym się mieszka.

Jakie są obowiązki właścicieli czworonogów w Krakowie ?
Zajrzyjmy do Uchwały nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dn. 8 czerwca 2016 r. w spr a wie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
Art.25. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt , a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2) sprawowania właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania bez dozoru poza miejscem ich stałego utrzymywania;
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu koszach, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne;
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia;
5) przekazywania zwłok zwierząt domowych lub ich części do spalarni zwłok zwierzęcych lub do specjalnie utworzonych grzebowisk dla zwierząt lub innych przeznaczonych do tego miejsc.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.

3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy. Ponadto psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli psa.

5. Na terenach publicznych lub w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązań są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez zarządców tych terenów.

Rozwijamy i analizujemy:

Wybiegi dla psów w Krakowie – wybraliśmy 3, które według internautów są najlepsze dla ich zwierzaków:

Wybieg dla psów Opolska, Krowodrza/Prądnik Biały
Batalionu “Skała” AK 5, Kraków 30-001
Wybieg o powierzchni ok 2500 m2 w którym króluje trawiaste podłoże, poprzeczki i płotki do przeskoków, słupki do slalomu oraz liczne ławki i altana.

Wybieg dla psów, Prądnik Czerwony
ul. Strzelców 12
Wybieg dwa razy większy od poprzedniego (5000 m2), który słynie z ogromnej piaskownicy, a oświetlenie zdecydowanie ułatwia korzystanie z niego po zmroku.

Wybieg dla psów, 2. Pułku Lotniczego, Czyżyny
ul. Stanisława Kłosowskiego 16
Najnowocześniejszy psi wybieg w Krakowie! Kilka wydzielonych stref – sportowa -bardzo bogato wyposażona w agility, naturalna oraz rekreacyjna strefa dla właścicieli. Wielkim atutem jest pitnik z bieżącą wodą!

Psie odchody i specjalnie do tego przeznaczone kosze

Część z nas może się zastanawiać po co sprzątać po swoim psie? Najlepszą odpowiedzią będzie „ze względu na bezpieczeństwo dzieci”. Pediatrzy apelują, że dzieci mają bardzo niedojrzały układ immunologiczny. Każde, chociażby
drobne, zetknięcie z psimi odchodami może wywołać u nich zachorowania odzwierzęce objawiające się przede wszystkim schorzeniami układu pokarmowego.

Czy mimo tak poważnych konsekwencji wszyscy właściciele stosują się do tego obowiązku? Odpowiedź brzmi „zazwyczaj tak”. Dlaczego nie „zawsze”? To wszystko zależy od przyzwyczajeń mieszkańców oraz od dostępności koszy na psie odchody – szczególnie na nowych osiedlach, gdzie infrastruktura jeszcze nie jest do końca uporządkowana. Takie powody podają mieszkańcy, a jak jest? Jeśli w pobliżu nie ma specjalnego kosza, śmiało można korzystać ze zwykłych koszy na odpady zmieszane. W przypadku nieuprzątnięcia odchodów po swoim czworonogu możemy dostać mandat w wysokości nawet 500 zł. Mimo wszystkich obowiązków, zakazów i nakazów nasze psy mogą się czuć
dobrze w Krakowie? Ta odpowiedź należy do Was! Warto jednak pamiętać o wielu restauracjach, barach, knajpkach przyjaznym zwierzętom oraz o wielu miejscach w naszym mieście, gdzie dla naszych czworonożnych przyjaciół wystawiane są miski z wodą 😊

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.